RECOMANACIONS POLICIALS PER ALS SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA SVV.

Publicat el 24/10/2019

El cos de Mossos d´Esquadra ens transmet el tríptic “Recomanacions policials per als sistemes de videovigilància SVV” publicat per la Unitat Central de Fotografia i Audiovisuals de la Divisió de Policia Científica del cos de Mossos d’Esquadra.

Aquest document recull una sèrie de recomanacions adreçades tant a instal.ladors com a usuaris, que tenen per objectiu augmentar l’eficàcia dels sistemes de videovigilància.

Recull els requisits per a la instal.lació (què instal.lar i com instal.lar-ho), la configuració, l’extracció de les imatges, el manteniment i finalment l’avaluació del sistema.

Com a novetat, es defineixen cada un dels possibles objectius del sistema (observació, reconeixement i identificació) i se’ls hi assigna una resolució (píxels/m) mínima.

Per últim, el document incorpora una plantilla que permet la valoració de cada una de les càmeres, per verificar si respon als objectius amb els que van ser instal.lades.

Noticies Grup BP.