Grup Barna Porters

El GRUP BARNA PORTERS és un grup empresarial líder en el camp dels serveis auxiliars, seguretat i vigilància amb més de 20 anys d'experiència. La presència del grup a nivell nacional a la vegada que el coneixement del teixit empresarial i l'aval dels seus clients fan de GRUP BARNA PORTERS es una empresa puntera en el sector dels serveis i pionera i líder en la seguretat en grans esdeveniments esportius i espectacles que impliquin un gran moviment de masses.

Els nostres clients ens han fet veure la clara tendència actual cap a la externalització dels serveis “outsourcing” aconseguint uns resultats extraordinaris en:

  • Concentració de la funció primària.
  • Reducció de la despesa.
  • Millora de la qualitat de producció o servei.
  • Estalvi de temps.
  • Millora de la Innovació.

Això ens permet tenir un índex de més del 90% de fidelització dels nostres clients, que externalitzen no nomès els serveis sino també la innovació i Know How d´aquests, ja que sempre fem el possible per millorar la nostra eficàcia i resultats.

La nostra MISSIÓ és adaptar-nos a les particularitats dels nostres clients donant la millor qualitat en els nostres clients i serveis.

Les empreses que formen el Grup Barna Porters estan actualment certificades amb les normes ISO, destacant les normes de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos laborals. Les empreses del Grup Barna Porters estan molt conscienciades amb matèria de prevenció de riscos, sent una de les poques empreses del sector que disposa d’un servei propi mancomunat de PRL. També disposem d’un pla de igualtat per totes les empreses del Grup Barna Porters.

El Grup Barna Porters es actualment l’empresa proveïdora de la direcció de seguretat de la Federació Catalana de Futbol.

Les empreses del Grup Barna Porters son empreses amb marca registrada.

Barna Porters empresa del Grup Barna Porters forma part del Pacto Mundial de Nacions Unides, en la qual te penjat el seu informe anual.